Hỗ Trợ Trực Tuyến

HDV Ngọc Long

 

LÊ NGỌC LONG


Tên thường gọi : HDV Ngọc Long

Số Thẻ HDV : 279.143.472

NS : 01/03

Năm HDV : 2012

Tốt Nghiệp :Đại Học Chuyên Ngành Hướng Dẫn Viên Du Lịch Trường Đại Học Hùng Vương TPHCM

Tuyến Tour Dẫn :

* Nội Địa : Tour Học Sinh, Tiền Giang-Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Hải-Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt...

Công Ty Từng Cộng Tác : Du Lịch Thái Loan, Thương Hiệu Việt, Du Lịch Lửa Việt Tour, Du Lịch Fimex travel, Du Lịch Sài Gòn Quốc Tế, Du Lịch Bản Sắc Việt.

Tài Năng Đặc Biệt : Hoạt Náo Team Building, MC Gala, Lửa Trại


Tư Liệu Tham Khảo :